skip to Main Content

Privacy beleid Evidensia verzekering

 

Als u contact met ons legt of een verzekering bij ons afsluit dan registreren wij uw gegevens. Dit doen wij om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Uiteraard behandelen we uw gegevens volgens de vereisten die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.

Evidensiaverzekering is een handelsnaam van Veterfina B.V., gevestigd te De Rijp (KvK 17189169). In dit privacy statement informeren wij u graag over de veiligheid en privacy van uw persoonsgegevens.

We informeren u over (1) welke persoonsgegevens wij verwerken, (2) waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken, (3) hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, (4) over wat uw rechten zijn. (5) op welke manier u die rechten kunt uitoefenen, en (6) over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

 

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer u een huisdierenverzekering afsluit bij Evidensiaverzekering laat u bepaalde gegevens bij ons achter. U geeft daarbij toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij in dit privacy statement noemen. Na acceptatie bewaren wij deze opgegeven persoonsgegevens. Om een verzekering bij Evidensiaverzekering af te sluiten, vragen wij u om aan ons de volgende persoonsgegevens te verstrekken: naam, geslacht, geboortedatum, adres, emailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer. Ook stellen we vragen over uw huisdier.

 

 1. Gebruik van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen, en alleen als het gebruik voor dat doel nodig is:

 • voor het uitvoeren van de met ons gesloten verzekeringsovereenkomst(en), relatiebeheer en fraudepreventie
 • voor statistische analyses
 • behandelen van support-vragen met betrekking tot je verzekering
 • verbeteren van onze service
 • verzenden van een nieuwsbrief
 • informeren over wijzigingen van onze diensten/producten

Wij maken voor onze dienstverlening gebruik van andere partijen die onder onze verantwoordelijkheid werkzaamheden uitvoeren (bijv. een logistiek dienstverlener die ons welkomstcadeau naar nieuwe klanten verstuurt). Indien dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden delen wij uw persoonsgegevens met deze derden. Met deze partijen worden verwerkersovereenkomsten gesloten, zodat uw persoonsgegevens op dezelfde manier tegen misbruik zijn beveiligd als bij ons.
In geval van een vermoeden van fraude kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden en de gebruiker te herkennen als de website opnieuw wordt bezocht. Het gebruik van cookies is veilig. Websites worden makkelijker in gebruik door cookies. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt de browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Wij gebruiken de volgende cookies:

 • Functionele cookies
  Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Als u onze website bezoekt kunnen wij informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie. We gebruiken een ‘session-id’ cookie om uw sessie te onthouden. Hoe lang deze wordt onthouden is afhankelijk van de instellingen van de browser die u gebruikt. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden.
 • Analytische cookies
  Deze cookies worden gebruikt voor analyse doeleinden om de website te verbeteren. Bij gebruik van de Evidensiaverzekering website worden cookies geplaatst van bijv Google Analytics en Hotjar om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken, om vervolgens de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. De door ons gebruikte cookies houden bij welke pagina’s op onze website worden bezocht en naar welke pagina’s er wordt doorgeklikt. Wij houden dus geen gegevens bij over uw surfgedrag elders op het internet en verkopen ook geen informatie door aan derden.
 • Social Media cookies
  Deze cookies zijn nodig om zogenaamde like buttons te laten functioneren op onze website.

 

 1. Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang wij deze nodig hebben voor het doel waarvoor wij de gegevens in eerste instantie hebben gekregen. Wanneer u de verzekering opzegt, zullen uw gegevens bewaard blijven, tenzij u actief verzoekt om vergeten te worden (zie punt gegevenswissing).

Als u een contactformulier op de website invult (of ons een e-mail stuurt) dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Gegevens over betalingen ten aanzien van het uitvoeren van een verzekering bewaren wij 7 jaar, nu daarvoor de fiscale bewaarplicht geldt.

 

 1. Uw rechten

U heeft het recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing en het intrekken van de toestemming. Hieronder leggen wij uit wat dit inhoudt.

Inzage

U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u hebben en informatie waarvoor wij die persoonsgegevens gebruiken.

Rectificatie

U heeft recht op correctie (rectificatie) van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dit recht kunt u uitoefenen door de juiste persoonsgegevens via ons contactformulier of via info@evidensiaverzekering.nl door te geven.

Gegevenswissing

U kunt ons vragen de persoonsgegevens te wissen als volgens u één van de volgende gevallen van toepassing is:

 • indien uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld/verwerkt
 • indien u uw toestemming intrekt (voor zover de gegevens worden gebruikt op grond van uw toestemming)
 • indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens
 • indien wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken

Vermeld in uw verzoek welke gegevens u wilt laten wissen en waarom u vindt dat wij dit moeten doen.

Toestemming

Als wij alleen met uw toestemming uw persoonsgegevens gebruiken, dan mag u deze toestemming altijd weer intrekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Het intrekken van uw toestemming heeft dus geen gevolgen voor al uitgevoerde handelingen.

 

 1. Uw rechten uitoefenen

Als u een beroep wilt doen op één van de rechten zoals die hierboven genoemd zijn, kunt u daarvoor een verzoek indienen. We vertellen u dan binnen een maand wat we met uw verzoek hebben gedaan. Als uw verzoek erg ingewikkeld is, kan deze termijn met nog eens twee maanden door ons worden verlengd. Als wij de termijn willen verlengen, laten wij je dat binnen een maand na ontvangst van uw verzoek weten.

U kunt uw verzoek per brief of per mail bij ons indienen. Onze contactgegevens staan vermeld onder punt 7 (contactinformatie).

Als uw verzoek niet wordt uitgevoerd vertellen we dat zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand na ontvangst van het verzoek. Als u het daarmee niet eens bent, kunt u daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens).

 

 1. Beveiliging persoonsgegevens

Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Secured communicatie met server (HTTPS / SSL)
 • De fysieke toegang tot de servers waar de gegevens zijn opgeslagen, is beperkt tot geautoriseerde personen.

 

 1. Contactinformatie

Postadres: Postbus 20746, 1001 NS Amsterdam
Emailadres: info@Evidensiaverzekering.nl
Telefoonnummer: 020 – 72 20 230

Het is helaas niet meer mogelijk om een Evidensia dierenverzekering af te sluiten.

Wat gebeurt er met mijn verzekering?
Heeft u een Evidensia verzekering? Dan loopt deze door tot het einde van het verzekeringsjaar. Deze datum (genaamd prolongatiedatum) vindt u op het polisblad.

Hoe kan ik verzekerd blijven?
Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat u wilt dat uw dier geen dag onverzekerd is. Zo kunt er zeker van zijn dat u niet voor vervelende verassingen komt te staan bij hoge kosten van de dierenarts. Als u voor Petplan kiest en uw huidige polisblad uploadt, hanteert Petplan geen wachttermijn. Uw huidige Evidensia dierenverzekering wordt dan overgezet in een Petplan Huisdierenverzekering en u bent geen dag onverzekerd. Meer informatie over de pakketten en premies van Petplan vindt u op https://petplan.nl/vergoedingenoverzicht.

Uiteraard kunt u ook gebruik maken van bijvoorbeeld een vergelijkingssite om een andere dierenverzekering te kiezen. Houdt u er dan echter rekening mee dat er sprake kan zijn van een wachttermijn, andere voorwaarden en eventuele uitsluitingen.